Velkommen

FOR MEDISINSK NØDHJELP RING 113

LEGEKONTORETS AKUTT TELEFON:  74080000


Legekontoret er bemannet med 3 leger hvorav 1 turnuslege. Legene har ansvaret for ca. 2500 innbyggere. I tillegg er legekontoret på dagtid bemannet med en sekretær og en sykepleier som er ansvarlig for laboratorium og skadestue.

Legekontoret har omfattende samarbeid med helsestasjonen, hjemmesykepleien, Frostatunet , fysioterapi, psykiatritjenesten og NAV-Trygd (Trygdekontoret)Viktig informasjon

23. april 2014 kl. 09:46

LEGEKONTORET STENTGT 28. OG 29. APRIL

Frosta legekontor stengt mandag 28.april og tirsdag 29.april.

Legekontoret vil være stengt for vanlige henvendelser disse to dagene pga omlegging av datasystem. Øyeblikkelig hjelp vil imidlertid ytes i forbindelse med akutte problemstillinger.

Man minner i denne sammenheng om legevaktsnummer: tlf: 74080000

Legekontoret vil ha begrenset kapasitet onsdag 30. april. og det må påregnes en del forsinkelser i dagene etterpå.

6. mars 2014 kl. 08:12

TELEFON LEGEVAKT

Nytt fra 01.03.14:

Telefon legevakt hele døgnet og helg: 74080000

12. januar 2012 kl. 13:20

VAKSINASJON AV RUSS MOT HJERNEHINNEBETENNELSE

Vi minner om at det anbefales vaksinering av russen som tenker å delta i russefeiringen frem mot sommeren.

Vaksinen bør settes så raskt som mulig.

Ta kontakt med legekontoret for resept