Velkommen

FOR MEDISINSK NØDHJELP RING 113

LEGEKONTORETS AKUTT TELEFON:  74080000


Legekontoret er bemannet med 3 leger hvorav 1 turnuslege. Legene har ansvaret for ca. 2500 innbyggere. I tillegg er legekontoret på dagtid bemannet med en sekretær og en sykepleier som er ansvarlig for laboratorium og skadestue.

Legekontoret har omfattende samarbeid med helsestasjonen, hjemmesykepleien, Frostatunet , fysioterapi, psykiatritjenesten og NAV-Trygd (Trygdekontoret)



Viktig informasjon

6. mars 2014 kl. 08:12

TELEFON LEGEVAKT

Nytt fra 01.03.14:

Telefon legevakt hele døgnet og helg: 74080000

12. januar 2012 kl. 13:20

VAKSINASJON AV RUSS MOT HJERNEHINNEBETENNELSE

Vi minner om at det anbefales vaksinering av russen som tenker å delta i russefeiringen frem mot sommeren.

Vaksinen bør settes så raskt som mulig.

Ta kontakt med legekontoret for resept