Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Koronavaksinering

22. desember 2020

Vaksine mot covid19 blir forhåpentligvis snart tilgjengelig for innbyggerne på Frosta. I første rekke blir beboere ved sykehjem prioritert. Etter dette følger vi FHIs prioriteringsveileder for vaksinering. Denne går først og fremst på alder, og i andre rekke på tilleggssykdommer og risikofaktorer.

Vi har gode muligheter for uttrekk av risikopasienter i datasystemene våre, så man trenger ikke melde fra til legekontoret om dette på forhånd.

Vaksineringen vil bli basert på innkalling etter hvert som vi får inn vaksiner. Tid og sted avhenger av hvem som skal vaksineres og hvor mange vaksiner vi får samtidig.

Testing for korona

9. september 2020

All testing ved mistanke om korona gjøres nå gjennom Innherred Interkommunale legevakts testsenter på Rinnleiret. Testing er gratis. Aller helst bestilles testing gjennom nettportalen til legevakta på følgende lenke:

Klikk her!

Eventuelt kan legevakta kontaktes på telefon 116117.

NÅR og HVEM BØR TESTE SEG?

Følgende bør teste seg:

  1. Alle med akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på korona
  2. Alle som har vært utsatt for smitte med korona, enten som nærkontakt eller etter reise i land eller  region med høy forekomst de siste 10 dagene
  3. Andre grupper etter vurdering av lege. 
  4. Alle som selv mistenker at de er smittet av korona, bør få anledning til å teste seg. 

 

Dersom du er så syk at du tror du trenger legetilsyn eller helsehjelp utover testing, ring legekontoret, legevakt eller 113.

Symptomer på luftveisinfeksjon?

3. juli 2020

På grunn av situasjonen med koronaviruset, er vi spesielt varsomme på eventuelle symptomer på luftveisinfeksjoner. Dersom du har ett av følgende symptomer eller på annen måte mistenker at du kan være smittet, må du ringe legekontoret og gjøre avtale før du møter opp.

  • Feber
  • Vond hals
  • Hoste
  • Snørring/tetthet i luftveier

En del pasienter vil bli bedt om å vente utenfor i bil for å forhindre at for mange pasienter samles på venterommet samtidig.

Flåttbitt - når bør jeg oppsøke legen?

20. juni 2018

Ikke alle som er bitt av flått trenger å oppsøke lege. Man blir ofte rød rundt bittstedet mens flåtten sitter på og dagene etterpå. Dette forsvinner, men du bør kontakte lege dersom du får et rødt utslett som brer og utvider seg på nytt rundt flåttbittet i løpet av tre dager til fire uker etter flåttbittet. I tillegg bør alle som utvikler mer alvorlige sykdomstegn som for eksempel feber, influensaliknende plager, hodepine, leddsmerter, ansiktslammelse eller andre alvorlige plager etter flåttbitt, oppsøke lege snarest.

For mer informasjon om flått og borreliose, kan du klikke her.

Sjømannsattest og petroleumsattest

20. juni 2018

Vi kan nå informere om at vi har fått fastlege med godkjenning for å skrive sjømanns- og petroleumsattester. Mer informasjon om dette finnes her.

TELEFON LEGEVAKT

10. september 2015

 

Legevakt

 

116117

 

Ved akutte, livstruende sykdommer/tilstander, eller hvis du blir stående i kø på legevaktstelefonen og du selv, eller den du ringer for er akutt syk og du må ha hjelp eller veiledning med en gang

 

Ring: tlf 113