Vi har for tiden en del problemer med ePortal-løsningen på www.besøklegen.no. Vi er i dialog med leverandør om en løsning. Dersom du har problemer med tjenesten, benytt annen kontaktform med legekontoret.

Frosta legekontor tilbyr nå online-tjenester via portalen www.besøklegen.no. Løsningen med HelseRespons vil etter hvert fases ut.

Vi vil foreta en gradvis oppstart av tjenester, og man vil etter hvert kunne:

  • Bestille reseptfornying
  • Få eBrev med prøvesvar og informasjon fra legen (i stedet for brev i posten eller telefon).
  • Bestille time og velge time selv fra legens timebok i online timebok.
  • Sende generelle spørsmål til ekspedisjonen/legekontoret og få svar i nettportalen.
  • Starte en eKonsultasjon med fastlegen ved spørsmål om kjente sykdommer

 

For å få tilgang til disse tjenestene, er det viktig at du gjør følgende:

  • Forsikre deg om at legekontoret har korrekt mobiltelefonnummer registrert. Kontakt ekspedisjonen for dette.
  • Gå inn på www.besøklegen.no, velg Frosta legekontor og registrer bruker.