Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Frosta Legekontor

FOR MEDISINSK NØDHJELP RING 113

LEGEKONTORETS AKUTT TELEFON:  116117


Legekontoret er bemannet med 3 fastleger. Legene har ansvaret for ca. 2500 innbyggere. I tillegg er legekontoret på dagtid bemannet med en sekretær og en sykepleier som er ansvarlig for laboratorium og skadestue.

Legekontoret har omfattende samarbeid med helsestasjonen, hjemmesykepleien, Frostatunet , fysioterapi, psykiatritjenesten og NAV-Trygd (Trygdekontoret)

Illustrasjon eller bilde for senter


Aktuelt

Symptomer på luftveisinfeksjon?

3. juli 2020

På grunn av situasjonen med koronaviruset, er vi spesielt varsomme på eventuelle symptomer på luftveisinfeksjoner. Dersom du har ett av følgende symptomer eller på annen måte mistenker at du kan være smittet, må du ringe legekontoret og gjøre avtale før du møter opp.

 • Feber
 • Vond hals
 • Hoste
 • Snørring/tetthet i luftveier

En del pasienter vil bli bedt om å vente utenfor i bil for å forhindre at for mange pasienter samles på venterommet samtidig.

CGM ePortal / www.besøklegen.no

4. oktober 2018

Vi har for tiden en del problemer med ePortal-løsningen på www.besøklegen.no. Vi er i dialog med leverandør om en løsning. Dersom du har problemer med tjenesten, benytt annen kontaktform med legekontoret.

Frosta legekontor tilbyr nå online-tjenester via portalen www.besøklegen.no. Løsningen med HelseRespons vil etter hvert fases ut.

Vi vil foreta en gradvis oppstart av tjenester, og man vil etter hvert kunne:

 • Bestille reseptfornying
 • Få eBrev med prøvesvar og informasjon fra legen (i stedet for brev i posten eller telefon).
 • Bestille time og velge time selv fra legens timebok i online timebok.
 • Sende generelle spørsmål til ekspedisjonen/legekontoret og få svar i nettportalen.
 • Starte en eKonsultasjon med fastlegen ved spørsmål om kjente sykdommer

 

For å få tilgang til disse tjenestene, er det viktig at du gjør følgende:

 • Forsikre deg om at legekontoret har korrekt mobiltelefonnummer registrert. Kontakt ekspedisjonen for dette.
 • Gå inn på www.besøklegen.no, velg Frosta legekontor og registrer bruker.

Flåttbitt - når bør jeg oppsøke legen?

20. juni 2018

Ikke alle som er bitt av flått trenger å oppsøke lege. Man blir ofte rød rundt bittstedet mens flåtten sitter på og dagene etterpå. Dette forsvinner, men du bør kontakte lege dersom du får et rødt utslett som brer og utvider seg på nytt rundt flåttbittet i løpet av tre dager til fire uker etter flåttbittet. I tillegg bør alle som utvikler mer alvorlige sykdomstegn som for eksempel feber, influensaliknende plager, hodepine, leddsmerter, ansiktslammelse eller andre alvorlige plager etter flåttbitt, oppsøke lege snarest.

For mer informasjon om flått og borreliose, kan du klikke her.

Sjømannsattest og petroleumsattest

20. juni 2018

Vi kan nå informere om at vi har fått fastlege med godkjenning for å skrive sjømanns- og petroleumsattester. Mer informasjon om dette finnes her.

TELEFON LEGEVAKT

10. september 2015

 

Legevakt

 

116117

 

Ved akutte, livstruende sykdommer/tilstander, eller hvis du blir stående i kø på legevaktstelefonen og du selv, eller den du ringer for er akutt syk og du må ha hjelp eller veiledning med en gang

 

Ring: tlf 113