Frosta er nå i generell karantenetilstand hva gjelder koronaviruset. Vi har meget stor på gang på våre telefoner og det vil fremover være svært viktig at det kun er helserelaterte spørmsål som rettes til legekontoret, dette for å unngå å blokkere telefonen for de som er akutt syke og trenger hjelp. Alle spørsmål av praktisk karakter rundt karantenen og virus bes rettet eksempelvis til kommunen og NAV.

Alle som er berammet av generell karantene og derfor ikke kan reise på jobb, vil ha krav på sykmelding. Send oss gjerne en melding på www.besoklegen.no om dette. Hvis dette ikke er mulig, kan dere ringe for å oppgi arbeidssted og behov for sykmelding, så noterer vi dette. Vær kort og konsis ved slike forespørsler.