VAKSINERING MOT SESONGINFLUENSA I FROSTAHALLEN 27. OG 28. OKTOBER kl 16-19

For følgende pasientgrupper:

Alle fra fylte 65 år

- Barn og voksne med hjerte- og lungelidelser, diabetes, lever- eller nyresvikt, nevrologisk sykdom, svekket immunforsvar (samt deres pårørende) og svært alvorlig fedme.

- Gravide i 2. og 3. trimester, samt gravide i 1. trimester som har kronisk sykdom eller er helsepersonell

(Beboere på sykehjem/omsorgsbolig vil få annet tilbud)

Personer med etternavn fra:

A-H: bes møte mellom kl 16 og 17

I -Q: bes møte mellom 17 og 18

R- Å: bes møte mellom 18 og 19

Man får selv velge om man vil komme på den 27. eller 28.

Det er viktig at det ikke møter personer som har symptomer på luftveisinfeksjon, som hoste, snufs, feber eller ved annen mistanke om coronainfeksjon.

Alle må selv sørge for transport. 

Det presiseres at ovennevnte vaksinering kun gjelder for de nevnte pasientgruppene. Øvrige grupper vil få tilbud om vaksinering på et senere tidspunkt.

Det vil i år kun i unntakstilfeller settes influensavaksine på legekontoret.