INFLUENSAVAKSINERING 26.-28. oktober på kommunehuset

Det vil bli gjennomført vaksinering mot influensa på kommunehuset 26., 27. og 28 oktober. (I de samme lokalene som koronavaksineringen har blitt gjennomført).

Oppmøte på oversiden av kommunehuset, med inngang ved tannlegekontoret.

Man kan selv bestille seg time via helsenorge. no.

(logge inn, velge «bestille time», så velge «influensavaksine» og så velge dag og klokkeslett).

De som trenger hjelp med å bestille time kan kontakte legekontoret på vanlig måte på tlf. 74808860.

Av hensyn til planleggingen er det ønskelig at man bestiller seg time så raskt som mulig.

Personer som likevel har avtaler på legekontoret i tiden etter 23 .oktober, anbefales å få satt vaksinen ved disse kontrollene.

Pris kr 50, men gratis for personer med frikort.

Det oppfordres til at man ikke møter opp særlig lenge før avtalt tid, og at de som trenger det har med ledsager.

 

Influensavaksine anbefales til følgende personer:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke
 • Prematurt fødte barn
 • Barn og voksne med:
  • diabetes
  • kronisk hjertesykdom/lungesykdom, leversvikt eller nyresvikt.
  • kronisk sykdom i nervesystemet som MS eller Parkinson
  • nedsatt immunforsvar.
  • svært alvorlig fedme

Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter.

Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.