HEGE LEIN STARTER SOM HELSESEKRETÆR I 60% STILLING FRA 01.09.17